به تارنمای آسمان سنگ (شهاب سنگ) خوش آمدید. مکانی است در خارج از کشور برای آموزش شما برای یادگیری، شناسایی، جستجو و پیدا کردن شهاب سنگ در کویر، و همچنین آزمایش، ارزیابی و فروش شهاب سنگ در بازار اروپا و آمریکا. با اندکی شناخت از شهاب سنگها و جستجو و شکیبایی در کویر، هم زندگی خود را دگرگون کنید و سرمایه دار شوید و هم به جامعه علمی یاری دهید. چون شهاب سنگها که بیست برابر طلا می توانند ارزش داشته باشند در بیابنهای ایران بیهوده می پوسند. 

اگر بیکار هستید این یک پیشه ی قانونی است و گنج یابی مدرن خوانده می شود. با ما تماس بگیرید که ما گروهتان را ثبت کنیم و شماره گذاری کنیم. همه ی آگاهی هایی که نیاز دارید در این تارنما که برای شما ساخته شده است گذاشته شده است. اندکی زمان بگذارید و همه ی بخشهای این تارنما را بخوانید شاید بی انگیزه نیست که سرنوشت شما را به این تارنما آورد، بیگمان راهی تازه است برای شکوفایی زندگی شما، پس بخت خود را بیازمایید.

هر کسی تاکنون در اروپا و امریکا توی این کار رفته است، از دید مالی دارا شده است و به جامعه ی علمی نیز با این کار خدمات ارزنده ای کرده است. چون دانشمندان که نمی توانند کویرگردی کنند و باید در آزمایشگاه باشند و نیاز به شما دارند. با این کار هر دو سو برد می کنند، دانشمندان سود علمی و شما سود مادی.

خدمات شرکت آسمان سنگ در خارج از کشور برای ایرانیان داخل کشور و دیگر فارسی زبانان در تاجیکستان، افغانستان و کشورهای دیگر برای همکاری و فروش شهاب سنگ است. شرکت آسمان سنگ با این تارنما نه تنها شما را یاری می دهد که یک جستجوگر و شهابسنگ شناس ماهر شوید، نیز این شرکت پلی است میان شما و جامعه ی علمی و بازار. ما بازار جهانی را برای شما باز می کنیم که شهاب سنگ شما با بالاترین قیمت در اروپا یا امریکا به فروش برسد. شهاب سنگ شما در آزمایشگاه آزمایش می شود و شناسنامه می گیرد. پس از آن ارزیابی شده و در بازار به دانشگاهها و مراکز علمی فروخته می شود. اگر شهاب سنگتان قیمتی باشد زندگییتان بیگمان دگرگون می شود.

آیا شهاب سنگی برای فروش دارید؟

آیا می خواهید شهاب سنگ شما ارزیابی شود؟

آیا سنگی پیدا کرده اید و نمی دانید که شهاب سنگ است یا نه؟

آیا شاهد بارش شهاب سنگ بوده اید؟

آیا می خواهید شکارچی شهاب سنگ شوید ؟

آیا دشتی بی سنگ در نزدیکی خانه یا شهرتان دارید ؟

آیا می خواهید شهاب سنگ شناس شوید ؟

آیا می خواهید گروهی جستجوگر درست کنید و با ما همکاری کنید ؟ 

پس به ما ایمیل بزنید و گروه خود را هر چه زودتر با ما در خارج کشور ثبت کنید. با دشت و کویر مناسب، و پشتکار شما، و پشتیبانی ما، مسیر زندگی شما بیگمان دگرگون می شود.  info @ asemansang.com            

خواهشمندیم پیش از آنکه عکسی یا نمونۀ سنگی برای ما بفرستید حتما بخش پرسش و پاسخ، و نوشتارهای مهم را بخوانید.

چه خوش گفت آنکه گفت گاه گاهی پول از آسمان می ریزد !

 

 استفاده از نوشتار با ذکر منبع (آدرس صفحه) چالشی نیست.