به نام یزدان پاک

پروژه هیمدال ( Heimdal Project )

رهگیری آذر گوی ها با دوربین در هوا

همکار و دانشمند گرامی، آقا مایکل مازور پروژه ای را در دست کار دارند که با این پروژه می شود آذر گوی ها را زمانی که در هوا هستند با دوربین جی پی اس دار ردیابی کرد و حتی پیش از آنکه به زمین برخورد کنند براحتی جای برخورد آن را پیدا کرد.

 

 آقای مایک دستگاهی را درست کردند که این دستگاه به صورت خودکار زمانی که یک آذرگوی به سوی زمین می آید، جای بارش را با مشخصات جغراقیایی افتادن سنگ را به دارنده سیستم با پیامک یا ایمیل میفرستد.

این سیستم از یک دوربین چشمی که 180 درجه آسمان را می بیند، یک سیستم ( Raspberry Pi )، یک سیم کارت که به اینترنت وصل شود کار میکند. برای یافتن آذرگوی ها سه دستگاه با دوربین نیاز است. این سه دستگاه باید هر کدام در یک شهر یا کویر گذاشته شوند.

روش کار سیستم این گونه است، زمانی که آذرگوی به زمین نزدیک میشود، دوربین ها آذرگوی را رهگیری کرده و فیلم می گیرند. داده های دریافتی  را به (Raspberry pi) ارسال میکنند، و از آنجا به سروری که در نروژ هست ارسال می شود. چون ورود آذرگوی از چند سو فیلم گرفته می شود این سرور میتواند بررسی کند این آذرگوی با چه گراه جی پی اس و به کجای زمین برخورد می کند. و چون سرور با اینترنت به دوربینها وصل است و میداند دوربینها در کجا و در چه گراه جی پی اسی قرار دارند گراه افتادن شهاب سنگ را ردی زمین خودکار حساب می کند و بوسیله پیامک یا ایمیل برای مالک سیستم پس از چند ثانیه می فرستد. و شما میتوانید با گراه دریافتی از سرور، با جی پی اس خود محل افتادن شهاب سنگ را پیدا کنید. دوربین ها می توانند با فاصله چند صد کیلومتر از هم دور باشند. هر چه از هم دورتر باشند خطا بیشتر می شود.

آذرگوی ها زمانی به زمین می رسند با نام شهاب سنگ شناخته میشوند، و تا زمانی در آسمان هستند آذرگوی یا گوی آتشین نامیده می شوند . ( Fireball )

سیستم دوربینی شهاب پیدا کن را ناسا در آمریکا دارد که بسیار گران است و هر کدام از این سیستمها چند هزار دلار قیمت دارند . آقای مایک میخواهد کاری کند که قیمت این سیستم از 300 دلار بیشتر نشود .


اگر شما از الکترونیک سر رشته ای دارید میتوانید با ما همکاری کرده و خود شما هم این سیستم را بسازید . هر چه شما بیشتر ما را یاری دهید این سیستم با قیمت ارزان تری ساخته میشود. 

هر ساله 30 هزار آذرگوی بالای وزن 100 گرم به زمین می آیند، سهم کشور ایران به نسبت وسعت آن 97 آذرگوی در سال است. زیر 100 گرم بسیار است. خوبی این سیستم این هست که شهابسنگ تازه بدست می آوریم و زمین آنها را آلوده نکرده است.

برای اگاهی بیشتر از این پروژه به سایت زیر که از آقای مایک هست بروید و بیشتر بخوانید..

پیروز باشید

http://fireballcameras.com

نوشتار: مایکل مازور ، نروژ

ترجمه از پارسا شیرخانی، نروژ      info @ asemansang.com

ویرایش و پشتیبانی تارنما از آقای حسینی از رفسنجان