به نام یزدان پاک

 

میدان بارش (Strewn Field)

 

زمانی که یک آذرگوی به هوای زمین برخورد می کند متلاشی می شود و پاره های این سنگ روی زمین می بارند. همیشه شهاب سنگ ها با زاویه به سوی زمین می آیند چون اگر با زاویه نباشند با برخورد با هوا از بین می روند. جایی  که در زمین این تکه های شهاب سنگ به زمین می بارند را میدان بارش میگویند. اندازه ی آزرگوی ها گوناگون است، گاهی 100 کیلو گاهی هزار کیلو، گاهی بیشتر یا کمتر.

پس زمانی که یک جستجوگر شهابسنگ سنگی را در کویر پیدا می کند دو رویداد مهم را پیدا کرده است، نخست این که سنگی آسمانی پیدا کرده است، و دوم که از پیدا کردن سنگ مهم تر است، پیدا کردن میدان بارش است. آن چیزی که در نوشتار چگونه شهاب سنگ پیدا کنیم گفتیم که محل پیدا شدن سنگ را gps بزنید و ثبت کنید، برای این بود که میدان بارش از دست نرود، و بدانید میدان بارش شهاب سنگ کجا بوده. پس از اینکه نخستین سنگ را پیدا کردید دنبال پاره سنگ های دیگر بگردید، و هر کدام را پیدا کردید محلش را جی پی اس زده در دفتر یاداشت کنید، این که گفتیم وزن هر سنگ را یاداشت کنید چون با این روش می شود بررسی کرد که این آذرگوی از کدام سو بسوی زمین آمده است. همیشه پاره سنگ های ریزتر زودتر از پاره سنگ های درشت تر به زمین باریده می شوند. از روی وزن سنگهای یک میدان بارش می شود محاسبه کرد که میدان بارش چه اندازه بزرگ است و کجا را باید بیشتر گشت.

میدان بارش مانند یک لوزی می ماند که یک سوی آن سنگ های ریزتر و پایان آن سنگ های درشت تر می افتند. به عکس زیر نگاه کنید . که چند میدان بارش را نشان می دهداین میدان های بارش از نظر دانشی با ارزش هستند وباید ثـــیت گــــردنـــــــــد.

 

 

اگرشما شهاب سنگی را پیدا کنید و جای پیدا شدنش را از یاد ببرید مانند این است که جای گنج بزرگی را گم کرده اید.

میدان های بارش به نام شهرها یا نزدیک ترین روستا ثبت میشوند، و اگر در میان کویر باشند به نــام یابنده مـــیدان ثبــت میـــگردند.

گاهی سنگها به زمین که برخورد می کنند در زمین فرو می روند، و اگر میدان بارش آنها پیدا شده و نقشه برداری شوند میتوان همه آن سنگها را پیدا کرده از زمین بیرون آورد. یک شهابسنگ را که پیدا کنید فلزیابی را با سنگ پیدا شده هم پالس یا کوک میکنید و محل را با فلزیاب جستجو کرده بقیه سنگها را هم پیدا می توانید کنید.

در امریکا زمانی میدان بارشی پیدا می کنند چون همه اطلاعات میدان ثبت می شود و می دانند این آذرگوی از کدام سو آمده است محاسبه کرده ومی دانند کجا را باید بگردند و از 80% تا 100% همه پاره سنگ ها را پیدا میکنند.

فیلم های زیر را ببینید

فیلم1

فیلم2

 پایان سخن

اگر میدان بارشی را پیدا کردید با ما تماس بگیرید ما شما را یاری می دهیم که چگونه آنجا را بگردید تا همه ی سنگهای میدان بارش را پیدا کنید. از داده های شما ما می توانیم محاسبه کنیم که ان شهابسنگ از کجا آمده است، و بر پایه ی نوع شهابسنگ می توانیم فلزیابی را برای شما تهیه کنیم که به آن نوع شهابسنگ حساس باشد و شما بتوانید همه ی پاره ها را از دل میدان بارش در بیاورید.

پیروز باشید

با ما تماس بگیرید

نوشتار: پارسا شیرخانی، نروژ       info  @asemansang.com

ویرایش و همیاری از آقای حسینی

 

 استفاده از نوشتار با ذکر منبع (آدرس صفحه) چالشی نیست.