به نام یزدان پاک

 

 ( آزمایش نیکل در شهابسنگها )

 

شما با این روش و آزمایش ساده می توانید دریابید آیا در سنگتان نیکل هست یا نیست، اگر نیکل داشته باشد شاید شهاب سنگ باشد. بستگی دارد که ویژگیهای شهابسنگی دیگر را نیز داشته باشد.

این آزمایش تنها باید روی شهاب سنگهایی انجام شود که آهن داشته باشند. اگر به آهنربا کشش فراوان دارد پس آهن دارد. اگر به آهنربا کشش ندارد آزمایش نگیرید چون سنگتان نیکل ندارد. شهابسنگ های کوندرایت آهن دارند و 1 تا 1.8 درصد نیکل دارند، که می شود 10000 تا 18000 PPM نیکل. پس این آزمایش کار می کند و نشان می دهد. این آزمایش را روی هر سنگی انجان ندهید، تنها روی سنگی که به آهنربا بسیار بچسپد و یا آهن را با چشم درون سنگ ببینید.

 

 الف) لوازم مورد نیاز برای آزمایش نیکل در شهاب سنگها

 

1- سرکه سفید ( تهیه از سوپر مارکتها )

 2- امونیم  ( آمونیاک خانگی ) تهیه از فروشگاههای مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

 3- دی متیل گلیوکسیم (dimethylglyoxime) محلول 100 گرم الکل با 1گرم dimethylglyoxime در قوطی های 100 گرمی در فروشگاه های مواد شیمیایی و آزمایشگاهی موجود است.

 4- دو تا گوش پاکن ساده

 

 مواد شیمیایی را هیچ زمان در دسترس کودکان نگزارید و از دستکش و عینک استفاده کنید !!

 

ب) روش آزمایش

 

1- نخست گوشه ای از سنگ یا آهن مورد آزمایش را با سوهان یا سمباده خراش داده سپس سنگ را کمی گرم تر از دمای بدن گرم میکنیم حدود 50 درجه سانتیگراد، یک گوش پاک کن را آغشته به سرکه کرده برای 2 دقیقه بر روی بخش سمباده شده سنگ خوب میکشیم، سپس گوش پاک کن را کنار گذاشته که به چیزی برخورد نکند و آلوده به مواد دیگری نشود. پایان آزمایش به این گوش پاک کن دوباره نیاز داریم. ( نخست سوهان خود را آزمایش کنید که نیکل نداشته باشد. اگر سوهان یا چیزی که به سنگ می زنید نیکل داشته باشد آزمایش بی فایده است).

 

2- گوش پاک کن دوم را نخست به اسید دمتیل گلیوکسیم آغشته کرده بعد هم به آمونیا آغشته میکنیم اکنون گوش پاک کن اولی را که به سرکه آغشته کرده بودیم وروی سنگ کشیده بودیم با گوش پاک کن دوم به هم میمالیم اگر رنگ هر دوی آنها صورتی شد نشان دهنده این است که سنگ ما نیکل دارد پس شهاب سنگ است. اگر صورتی نشود سنگ شما نیکل ندارد و شهاب سنگ نیست.

(همیشه زمان استفاده از مواد شیمیایی اندازه مصرف تان در ظرف کوچکتری ریخته استفاده کنید تا همه مواد آلوده همدیگر نشوند. می توانید با همین اندازه مواد سالها آزمایش کنید)

 

در پایان سنگ را با آب شسته در الکل بگزارید تا پاک شود، سپس خشک نمایید.

این را هم بدانید هیچ سنگ آهنی زمینی که از لایه ی روی زمین باشد نیکل ندارد، نیکل و آهن از روی زمین میلیاردها سال پیش چون همه ی زمین گداخته بوده به درون زمین فرو رفته اند و هسته ی زمین ما از آهن و نیکل است، گاهی سنگهای زمینی به نیکل پاسخ مثبت می دهند چون از دل زمین با مواد گداخته بیرون آمده اند. به این سنگها mantle-derived می گویند. شهاب سنگهایی که آهن دارند نیکل هم دارند. آهن شهابسنگ ها بدون نیکل هرگز نیست. 

 

 

پیروز باشید.

  
 نوشتار: پارسا شیرخانی، نروژ                     

ویرایش و بروز رسانی تارنما: آقای حسینی از رفسنجان.

 

 استفاده از نوشتار با ذکر منبع (آدرس صفحه) چالشی نیست.