به نام یزدان پاک

این ماه زیبا که ما شبها می بینیم بمباران زیادی شده و می شود، ماه بیشتر در معرض بمباران قرار دارد تا زمین زیرا زمین پوشش دارد چون جو زمین پهناور و فشرده است جلوی ضربه ها را می گیرد و بیشتر شهاب سنگ ها از بین می روند ولی ماه نیروی دافعه ندارد وتمام شهاب سنگ های فرود امده به طرف ماه با آن برخورد میکنند. اگر به عکس ماه نگاه کنید دهانه های برخوردی زیادی رویش پیدا است واین دهانه ها نشانه برخورد شهاب سنگ ها و سیارک های زیادی به سطح ماه هستند.  هر زمان برخوردی با سطح ماه شده است سنگ های زیادی از ماه به فضا پرتاب شده و در فضا سرگردانند و بعضی از این سنگ های سرگردان گاهی به سوی زمین می آیند .

فیلم ها راببینید    

فیلم 1

فیلم2

ادامه فیلم ها

پس از شهاب سنگ های بهرام (مریخ) این شهاب سنگ های ماه هستند که پر بها ترین شهاب سنگ ها هستند .

تا کنون 180 شهاب سنگ ماه نام گذاری شده اند ولی تعداد آنها بیشتر است چون بعضی از انها جفت یا هم خانواده سنگ های دیگر هستند که دربازار شهاب سنگ موجود هستند، به همین دلیل آنها را بعنوان یک سنگ تک نمی شناسند، یک سوم شهاب سنگ های ماه در عمان پیدا شده که همه آنها در جستجوی روشمند (سیستماتیک) پیدا شده اند .یعنی گروهی با برنامه ریزی از قبل تعین شده ومنسجم دنبال پیدا کردن شهاب سنگ رفته وموفق شده اند واصل اول شهاب پژوهی هم داشتن گروه منسجم  و با برنامه ریزی شده است.

در 10سال گذشته کاوشهای زیادی در شمال افریقا وکشور عمان شده است ،37 درصد شهاب سنگ های ماه از کشور عمان پیدا شده که یکی از نز دیکترین کشور ها به ایران است ونزدیک ترین کشور است که از راه آبی دریای عمان به استان سیستان وبلوچستان وشهر چابهار فاصله ندارد .

20 درصد شهاب سنگ های ماه درقطب جنوب با کاوش روشمند ناسا NASA42درصد در شمال افریقا و 1درصد آن در استرالیا. تمام این شهاب سنگ ها با جستجوی روشمند پیدا شده اند.

تاکنون هیچ شهاب سنگی از ماه در اروپا و امریکا پیدا نشده است .اگر هم پیدا شده چون از نظر ظاهری شبیه سنگ های زمینی هستند کسی توجه نکرده.

بزرگترین شاب سنگ پیدا شده از ماه کالاهاری 009 هست که 13.5 کیلو وزن دارد.بعد ازآ ن NWA5000 هست که 11.5 کیلو وزن دارد .از هر 284 شهاب سنگی که در دنیا پیدا میشود یکی از ماه است وبسیار کمیاب است این شهاب سنگ ماه.

دانشمندان روسی تخمین زده اند که سالی چند صد کیلو یا شاید هم چند تن شهاب سنگ ماه بر روی زمین می ریزد

شهاب سنگ هایی که پوسته گداخته آنها سوراخ های ریز داشته ودر قطب جنوب پیدا شده اند همه شهاب سنگ ماه بودند

پوسته شهاب سنگ ماه در برخورد با جو می جوشد وباعث میشود در پوسته سوراخ های ریزی شکل بگیرد.

فضا نوردان 382 کیلو سنگ ماه را از جاه های گوناگون ماه به زمین آورده اند ،بیشترین آزمایشها بر روی این سنگ ها انجام شده ،ساختار وکانی های درون این سنگ ها آزمایش شده هستند .بر پایه یافته های دانشمندان از ازمایش ها برروی این سنگ ها شهاب سنگ های ماه شناسایی می شوند، ودانشمندان صد در صد میدانند که شهاب سنگی از ماه هست یا نیست.

اگرشهاب سنگ ماه بریده شود یا پوسته گداخته آن از بین رفته باشد مانند سنگ های زمینی میشود .حتی کسانی هم که در این کار تجربه دارند شهاب سنگ ماه را یا از پوسته گداخته اش می شناسند یا با آزمایش بر روی آن میتوانند تشخیص دهند .

98 درصد شهاب سنگ های ماه از کانی های زیر تشکیل شده است.

plagioclase feldspar, pyroxene, olivine,  ilmenite.    

در ضمن کانی های زیر که در سطح زمین فروان هستند در شهاب سنگ های ماه اصلا وجود ندارند،یا خیلی کم مشاهده

 شده اند مانند :

quartz, calcite, magnetite, hematite, micas, amphiboles.

آسمان سنگ باور دارد اگر کویرهای سیستان وبلوچستان، کرمان، واستان هرمزگان روشمند جستجو شوند حتما از ایران هم شهاب سنگ ماه پیدا میشود، وتنها راه شناخت این شهاب سنگ پوسته گداخته است واین که سنگی باشد که با محیط اطرافش نخورد، در دیگر جاه های ایران نیز این شهاب سنگ ها هستند  ولی چون خیلی شبیه سنگ های زمینی هستند مشکل شناخته شده و آسانپیدا نمی شوند.

مایک مازور کارشناس شهاب سنگ شرکت آ سمان سنگ یک تکهکوچک از شهاب سنگ ماه در کلکسیون خود دارد. ایشان این شهاب سنگ را در کشور عمان پیدا کرده اند.

 رندی کورتو با تجربه ترین شهاب سنگ شناس ماه که همه شهاب سنگ های ماه را آ زمایش کرده است ،چه آنهایی که بوسیله آپلوآورده شده اند وچه انهایی که از قطب، عمان، وشمال افریقا پیدا شده اند زیر دست این استاد آزمایش وبررسی شده اند .

اگر روزی گروه های آسمان سنگ در ایران شهاب سنگی پیدا کنند که مشکوک به شهاب سنگ ماه باشد ،آسمان سنگ این افتخار را دارد که نمونه را برای آزمایش نزد ایشان بفرستد. وایشان چون با اسمان سنگ اشنایی دارند کار ما را زود انجام خواهند داد .

از نظر استاد رندی برای آنالیز شهابسنگ ماه تنها یک آزمایشگاه است   است مناسب که چون شهاب سنگ ماه ویژگی های خاص خود را دارد، وچون شرکت آسمان سنگ با  این آزمایشگاه و خود استاد آشنایی قبلی دارند ایشان کار شرکت را سریع انجام خواهند داد.

هنوز شهابسنگ مشکوک از ماه در ایران پیدا نشده است ، ولی آسمان سنگ برای این مهم آماده است، و باور داریم که با جستجوی روشمند (سیستماتیک) گروه های آسمان سنگ به این آرزو خواهند رسید، ونام ایران را نیز در این زمینه در بولتن جهانی شهابسنگ ثبت خواهند کرد. وگروه یابنده هم از نظر اقتصادی پیشرفت چشم گیری خواهد کرد. آسمان سنگ نیز از سهم  سود خود سرمایه گزاریهای هنگفتی  در ایران خواهد کرد و تجهیزات کویرنوردی و کاوش را خریداری می کند که جستجو گران بتوانند از این تجهیزات هر زمان که نیاز دارند برای جستجو استفاده کنند. این تجهیزاتی که در آینده فراهم می شوند عبارتند از خودرو، شهابسنگ یاب، پنل خورشیدی برای تولید برق برای فریزر سیار و شارژ وسایل برقی در کویر، نصب دوربینهای ردیابی شهابسنگ  در سرتاسر کشور، نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز برای کار خودکار دوربینها و سرمایه گزاری در تکنولوژی جدید برای بازدهی بهتر.

آسمان سنگ بر آن است که از شهابسنگ های یافت شده از ایران لایه ی نازک Thin Section)) درست کند و بانک شهابسنگی در رفسنجان با همکاری دوستان راه اندازی کند که دانشگاه های ایران بتوانند نمونه را رایگان برای پژوهش قرض بگیرند که دانشجویان بافت و ساختار و کانی های شهابسنگها را زیر میکروسکپ ببینند و در این زمینه پژوهش کنند. این لایه های نازک از شهابسنگ با دستگاه های پیشرفته در آزمایشگاه ما در امریکا برای استفاده زیر میکروسکپ ساخته می شوند. کوشش می کنیم که لایه های نازک از شهابسنگهای معروف دنیا نیز برای دانشجویان هم میهن فراهم کنیم.

برا ی دیدن عکس ها کلیک کنید

گالری اسمان سنگ را ببینید

نوشتار از: پارسا شیرخانی ، نروژ                                            تماس با ما 

ویرایش از: ابولفضل حسینی ، رفسنجان                        info @ asemansang.com            

 استفاده از نوشتار با ذکر منبع (آدرس صفحه) چالشی نیست.