بنام یزدان پاک

شهاب سنگ کندرایتی کاکانگاری*  kakangari

شهاب سنگ کندرایتی کاکانگاری یا گروه kگروهی است بسیار کوچک از شهاب سنگ های کندرایتی که بسیار کمیاب است،نخستین بار این شهاب سنگ در سال 1890 در شهر تامیل کشور هندوستان به چشم دیده شد که بسوی زمین می آید وپس از افتادن 310 گرم ازآن جمع آوری شد،مقداری از آن در شهر کلکته هندوستان است،مقداری از آن نیز در موزه انگلستان.

پس ازبارش هندوستان دونمونه دیگر هم پیدا شده است، یکی در نیومکزیکو امریکا،ودیگری روی یخ های قطب جنوب، به همین خاطر این نمونه شهاب سنگ یکی از کمیاب ترین کندرایت ها است ، به همین خاطر کسی که این شهاب سنگ را جایی پیدا کند سود فراوانی می بردوکمک شایانی هم به علم شهابسنگ شنا سی جهان کرده است.

در نخستین آزمایش ها از این سنگ گما نمی رفت از گروه کندرایت کربنی باشد،ولی بعد ثابت شد که کانیهای درونی شهاب از گروه کندرایت های معمولی است،این شهاب میان گروه H و  Enstatieقرار دار.6تا ده درصد این شهاب سنگ از آهن تشکیل شده،مادر این شهاب سنگ باید یک سیارک تک وکهنی باشد که هنوز کسی نمیداند که از کجا آمده است .

دانشمندان آرزو دارند درمیان شهاب سنگ های پیدا شده از سراسر دنیا به یک کاکا نگاری دیگر بر بخورند تا بتوانند بیشتر برروی این شهاب سنگ نادر پژوهش کنند،ما امیدواریم که گرو ه های جستجو گران شهابسنگ آسمان سنگ در ایران بتوانند این طلسم را بشکنند و کاکانگاری جدیدی پیدا کنند،که باعث درخشش نام ایران در مجامع علمی شوند

عکس زیادی از این شهاب سنگ موجود نیست وهمینطور شناخت این شهاب سنگ دشوار است ،برای شناختش یا باید با چشم افتادنش را ببینید ویا ازمایشگاه میتواند نوع آن را راحت تشخیص دهد چون این شهاب سنگ ویژگی های خاص خودش را دارد، آسمان سنگ به چند عکس از این شهب دسترسی پیدا کرده ،به عکس ها نگاه کنید ،نیمی از این شهاب سنگ از  کندرل تشکیل شده که  به خوبی دیده میشوند. 

 

 

 نوشتار از: پارسا شیرخانی ، نروژ                                            تماس با ما 

ویرایش از: ابولفضل حسینی ، رفسنجان                        info @ asemansang.com