به نام یزدان پاک 

شهاب سنگ های کندرایتی  روموروتی Rumuruti یا گروه R

نخستین شهاب سنگ کندرایتی روموروتی یا گروه Rدر کشور کنیا در شهر روموروتی در سال 1943میلادی پس از دیدن فرود آذرگوی در یک بارش شهاب سنگی پیدا شده واز سال 1994 یک گروه کندرایتی خاص این شهابسنگ کندرایتی درست شد،که کاملا با کندرایت های گروه کربنی،معمولی،وانستاتیت ها فرق میکند، وخودش برای خودش گروه دارد.

تا کنون بیش از صد عدد از این شهاب سنگ پیدا شده وهر ساله نیز افزایش میابد ،

35 تا 50 درصد این شهاب سنگ را کندرل ها تشکیل میدهند ،آهن درون این شهاب سنگ آهن خا لص نیست وهمه آهن درون آن بصورت اکسید وسولفید در آ ن وجود دارد،تا 70 درصد می تواند آلوین داشته باشد ،14 درصد فلدسپار و5درصد پیروکسین-CAودرون آن خرده سنگ وجود دارد. وکندرل های کمتری دارد،سیارک مادر این شهاب سنگ گفته می شود یک سیارک به نام(Regolith) میباشد.

این شهاب سنگ هم از گروه شهاب های کم یاب است که به صورت خرده فروشی اگر هوازده نباشد تا گرمی 30 تا 40 دلار قیمت دارد.

به عکسها نگاه کنیدوبه بافت این شهابسنگ با دقت توجه کنید ویاد بگیرید.

 برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید

 نوشتار از: پارسا شیرخانی ، نروژ                                            تماس با ما 

ویرایش از: ابولفضل حسینی ، رفسنجان                        info @ asemansang.com