بنام یزدان پاک

گروه کندرایت کربنی

کندرایت کربنی بسیار کمیاب است و 5/2% همه کندرایتها کربنی هستند، و 5% شهاب سنگ های که بارش آنها دیده شده نیز کربنی هستند.  بزرگترین و معروف ترین بارش این شهاب سنگ در سال 1969 میلادی در مکزیک بود که شهاب سنگ آلنده نام دارد. که سه تن آن در یک میدان بارش بزرگ بارید. مقدار زیادی از این شهاب سنگ را استاد نویسنده این نوشتار ریچارد نورتون خریداری کرد. آسمان سنگ یک برش کوچک از این شهاب سنگ تاریخی را در اختیار دارد که برای آموزش هم میهنان میخواهد استفاده کند که جستجوگران شهابسنگ از نزدیک شهاب سنگ کربنی را ببینند و یاد بگیرند. این شهاب سنگ درونش مانند بیرونش تیره است  و کندرول (گردیهای که در کندرایت ها هست) نیز دارد، شهابسنگهای کربنی گاهی از 2 تا 22% آب دارند ، همچنین آمینو اسید که نشان دهنده زند گی هست در آن دیده شده است. شهاب سنگ های کربنی اگر جدید باشند ارزش بالایی دارند.

جدید ترین بارش از این نوع شهاب سنگ روی شهر اسلو پایتخت نروژ در سال 2011 پیش آمد که در میدان بارشی آن 3 کیلو گرم بارید. مایکل ما زور کار شناس شهاب سنگ آسمان سنگ نزدیک 800 گرم از این شهاب سنگ را در اسلو پیدا کردند و به موزه لندن فروختند.

شهاب سنگ های کربنی از نظر ظاهری زیبا نیستند، وشناخت آنها در روی زمین بسیار دشوار است ، تنها پوسته گدا خته یا ویژگی مکان پیدا شدن کمک میکند ، تا آن را بتوان شناخت وپیدا کرد.

این شهاب سنگ 8 گروه گونا گون دارد و چند شهابسنگ دیگر کربنی نیز پیدا شده که به هیچ گروهی نمی خورند. ما در این جا به طور خلاصه به آنها می پردازیم :

CI

این شهاب سنگ تا 22% میتواند آب داشته باشد و چگالیش بخاطر داشتن آب زیر 3 می آ ید. آمینو اسید هم دارد وازکهن ترین شهاب سنگ ها  حساب می شود،  و بیش از 50 درجه گرما به آن نرسیده است. کندرل نیز دارد، بیشتر شهاب سنگ های کربنی که پیدا شده اند تازه هستند چون زیاد روی زمین دوام  نمی آ ورند.

CV

آلنده از این گروه کربنی است که پیشتر نوشتیم، این شهاب سنگ کند رل های بزرگی دارد و کلسیم  و آ لمینیوم بیشتری دارد . نامش بخاطر این است که نخستین بار در سال 1910 در شهر ویگرانو در کشور ایتالیا افتاده است .از نظر ظاهری بسیار به کندرایت های معمولی می خورد. 30% درصد بافت آن از کندرل است. 

CM

این شهاب سنگ نیز نزدیک 10% آ ب دارد و همینطور آمینو اسید که نشا نه زندگی عجیبی در آ ن است. نامش را از شهر میگیو از کشور اکراین گرفته شده است که نخستین بار در آ نجا پیدا شد ه،کندرول های آشکاری دارد و چگالیش پایین است. 

CK

این شهاب سنگ نخستین بار در استرالیا پیدا شده، این شهاب سنگ رنگی سیاه دارد و تنها 10% آن از کندرول تشکیل شده است. هنوز دانشمندان درست نمی دانند که این از کجا آمده است  ولی از جای دوری از منظومه خورشیدی آمده اند و نشانه شوک برخورد در آ نها است . 

CO

این شهاب سنگ نخستین بار در فرانسه 150 سال پیش پیدا شد. 70% بافت این شهاب سنگ از کندرول های ریز تشکیل شده است که با زره بین دستی می شود آ نها را به راحتی دید. 

CR

نا مش بخاطر شهاب سنگ( رنازو) هست که سال 1842 میلادی در ایتالیا بارید، این شهاب سنگ کربنی 10% آهن و نیکل دارد و راحت جذب آهن ربا میشود. 50% شهاب سنگ از کند رل تشکیل شده است و دارای کندرل های  بزرگی است که با چشم قابل دیدن هستند. مقدار کمی آ ب نیز در آن موجود است. دانشمندان بر این  باور هستند که مادر این شهاب سنگ 2پالاس هست که دومین سیارک بزرگ کمر بند سیارکی است. 

 CH

این شهاب سنگ کربنی 15% آهن و نیکل دارد. چون کندرل های این شهاب سنگ از بین رفته ا ند  بخاطر وجود آ هن زیاد درون آن، ولی چند کندرول می شود در سنگ پیدا کرد، دانشمندان  بر این باورند که آن نزدیک خورشید شکل  گرفته است .

CB

این شها ب سنگ کندرایت کربنی بسیار عجیب است و چند نمونه بیشتر از آ ن پیدا نشده . نخستین بار دراسترالیا پیدا شده است.

بیش از 50% آ هن دارد ولی چون کربنی هستند آ نها را جزء گروه های آ هنی سنگی به شمار نمی آ ورند. چگالیش بالای 4 است و گردی های بزر گ آهن درونش است. به عکس ها نگاه کنید . کند رل های آن سا نتیمتری هستند و راحت می شود بخاطر آهن زیاد از دیگر کربنی ها تشخیص داده شود. ممکن است این شهاب سنگ مانندcrازسیارکphus2 میباشد.

دیدن عکسهای بیشتر

 نوشتار از: پارسا شیرخانی ، نروژ                                            تماس با ما

ویرایش از: ابولفضل حسینی ، رفسنجان                        info @ asemansang.com