به نام یزدان پاک

چگالی ( وزن ویژه )


چگالی یا سنگینی ویژه (SG) یا (density) یکی ازمهم ترین بخش های است که یک جستجوگر شهاب سنگ باید بداند و بدست بیاورد.
ما در اینجا ساده ترین روش اندازه گیری چگالی را برای شما می نویسیم تا هر کسی هم که با فیزیک آشنایی ندارد بتواند این کار را (چگالی گرفتن) را با امکانات بسیار ساده انجام دهد.


لطفا عکس زیر را مشاهده و نوشتار را با دقت بخوانید


عکس برگرفته از کتاب راهنمای شهاب سنگها نوشته استاد ریچارد نورتون

 

الف) ابزارهای که برای گرفتن چگالی یک شهاب سنگ لازم داریم

1- ترازوی دیجیتال

2- مقداری بند ( نخ )

3- ظرف یا پارچ ( بستگی به بزرگی سنگ )

 

ب) روش چگالی گرفتن ( وزن مخصوص )

1- سنگ را وزن کرده و وزن آن را یاداشت میکنیم.

2- ظرف یا پارچ را تا نیمه آب کرده روی ترازو می گذاریم و ترازو را صفر می کنیم.

3- سنگ را با بند بسته داخل آب آویزان می کنیم به گونه ای که سنگ به جداره ی ظرف نخورده و با کف ظرف هم تماس پیدا نکند ( داخل آب شناور بماند).

4- اکنون عددی یا وزنی که ترازو نشان می دهد را یاداشت می کنیم.

5-در پایان وزن سنگ را با عددی که درمرحله سوم بدست آوردیم تقسیم می کنیم. عدد بدست آمده چگالی سنگ ما است.

مثال:

وزن سنگ 2000 گرم و وزن سنگ در حالت شناور در آب 700 گرم باشد فرمول زیر بدست می اید.

2000 گرم تقسیم بر 700 گرم میشود 2/85 این عدد چگالی سنگ ماست.

حال ببینیم چگالی گرفتن به چه کار یک جستجوگر شهاب سنگ می آید.

ما برای شما اندازه چگالی شهاب سنگهای مختلف را در جدول زیر قرار داده ایم که اگر سنگی پیدا کردید و چگالی آن را گرفتید، با اندازه های موجود در جدول زیر مقایسه کرده تا برای شما آشکار شود که سنگ شما شهاب سنگ است یا سنگ معمولی.

سخن آخر

این را بدانید که سنگهای زمینی چگالی های گوناگونی دارند ولی بیشتر آنها چگالی شان زیر 2/5 است .

درنتیجه

1- اگر سنگی آهنی باشد و چگالی آن بین 7 تا 8 نباشد شهاب سنگ نیست.

2- اگر چگالی سنگی زیر 2/5 باشد 99% این سنگ زمینی است و شهاب سنگ نیست.

3- اگر چگالی سنگی بین 4 تا 6/5 باشد سنگ زمینی است مگر اینکه شهاب سنگ pallasite و mesosiderite باشد این دو شهاب سنگ تنها شهاب سنگ های هستند که چگالیشان بین 4/23 و 4/89 هست که درجدول موجود است.

4- چگالی زیر2 سنگ آسمانی نیست مگر اینکه پوسته ی گداخته داشته باشد.

5- سنگ هایی که چگالی بالای 8 داشته باشند هم شهاب سنگ نیستند.

 

جدول زیر مربوط به چگالی تعدادی از سنگهای زمینی است که چگال بعضی سنگها با چگالی شهاب سنگها برابری میکنند .

 

 نوشتار از: پارسا شیرخانی ، نروژ                                            تماس با ما

ویرایش از: ابولفضل حسینی ، رفسنجان                        info @ asemansang.com            

 

 استفاده از نوشتار با ذکر منبع (آدرس صفحه) چالشی نیست.