به نام یزدان پاک

چگونه بدانیم سنگی که پیدا کرده ایم شهاب سنگ است؟

دوستان با ما تماس های زیادی دارند و پرسش های گوناگونی می کنند، ما خواهشمندیم پیش از اینکه با ما تماس بگیرید ابتدا بخش پرسش و پاسخ را مطالعه نمایید، سپس این آزمایشها را روی سنگهای خود انجام دهید. اگر مثبت بود با ما تماس گرفته و عکس سنگها را برای ما ارسال کنید و توجه داشته باشید که حتما چگونگی پیدا شدن آنها را بنویسید. برای نمونه یا زیرخاک پیدا کردید یا در کوهها و دشتها، آیا سنگهای دیگری نیز در کنار این سنگ شما بود؟

هر کسی می تواند این آزمایشهای ساده را  روی سنگها انجام دهد.

1. آزمایش آهنربا

%95 شهاب سنگها به آهنربا کشش دارند، ولی سنگهای زمینی هم هستند که به آهنربا می چسبند. اگر سنگی کشش داشت باید بلندش کرده و آزمایشهای دیگری را نیز روی آن انجام داد. سنگهای ماه و مریخ و اکوندرایت ها کمتر از 1% آهن دارند پس گرانبها ترین سنگها را آهنربا نمی گیرد. برای شناسایی این سنگها باید عکسها را خوب به یاد بسپارید و رویشان دنبال پوسته ی گداخته بگردید. 

2. پوسته ی گداخته (Fusion Crust)

اگر شهاب سنگ به تازگی افتاده باشد یک پوستۀ گداخته 0/5 تا 1 میلیمتری روی آن وجود دارد. این مهمترین آزمایش است. اگر شهاب سنگی این پوسته را نداشته باشد یا شهاب سنگ نیست و یا بسیار کهن است و پوستۀ گداخته فرسایش پیدا کرده است، ولی با این حال اگر خوب دورش را نگاه کنید شاید چند سانتی از پوستۀ  سیاه روی آن باقی مانده باشد. گاهی پوستۀ سوخته مانند چرم ترک میخورد و خرما رنگ می شود. پوستۀ گداخته یکسان است یعنی در همه جا 0/5 تا 1 میلیمتر است، اگر پوستۀ گداخته بیش از 2 میلیمتر باشد دیگر شهاب سنگ نیست. پوسته ی گداخته روی سنگهای ماه گاهی کمی سوراخ سوراخ است. سنگهای کهن این پوسته را ندارند و فرسایش پیدا کرده اند.

رنگ درون بیشتر شهاب سنگها روشن است. باید رنگ پوسته با رنگ درون فرق کند. ولی اگر کربنی باشد رنگ درون هم سیاه است.

3. وزن و چگالی

 سنگهای شهاب وزنشان و فشردگیشان سنگین تر از سنگهای زمینی است. چگالی بیشتر سنگهای آسمانی از 3 به بالا تا 8 است. در صورتی که چگالی سنگهای زمینی از 2/5 کمتر می باشد. نوشتاری در این تارنما برای چگالی گرفتن هست و جدول وزن همه شهاب سنگها آورده شده است. با خواندن این بخش می توانید به سادگی وزن مخصوص سنگتان را بگیرید. (بخش چگالی،،سنگینی ویژه را مطالعه کنید)

4. خظ انداختن پشت سرامیک

اگر شهاب سنگ را پشت یک کاشی یا پشت یک سرامیک بکشید خط نمی اندازد، یا خطی کمرنگ و روشن می اندازد. ولی سنگهای زمینی خط قرمز یا قهوه ای ایجاد می کنند. شهاب سنگ  خط سفید بی رنگی یا کمرنگ می اندازد.

5. نبش های تیز

شهاب سنگها نبش تیز ندارند. زمانی که وارد جو می شوند نبشهای تیز آنها می پرد و یا ذوب می شود. کاملا گرد هم نیستند مانند سنگهای رودخانه، بلکه کمی گرد و جمع و جور می شوند. به گالری عکس نگاه کنید. روی انها زبر نیست و سوراخ هم ندارند.

 

6. نشانۀ فشار انگشت

بیشتر شهاب سنگها تورفتگی هایی دارند انگار این سنگها مانند خمیر نرم بوده اند و یکی با انگشت به آنها فشار داده باشد. به گالری نگاه کنید. شهاب سنگها برجستگی ندارند.

7. سوراخهای ریز و درشت

شهاب سنگها سوراخ ریز و درشت ندارند. اگر سنگ شما سوراخهای زیادی دارد این یک سنگ آتشفشان است و پشت کاشی یا سرامیک خط می اندازد. در موردی بسیار کم شاید چند سوراخ هم داشته  باشد.

8.  جاده سازی و کارخانه های صنعتی

اگر سنگتان را کنار جاده سازی و یا شرکتهای صنعتی پیدا کرده باشید به احتمال زیاد شهاب سنگ نیست. در اثر درجه حرارت  بالا کارخانه ها گاهی سنگها را ذوب می کنند تا به شکل های عجیب درمی آورند.

9. شاهد بارش شهاب

اگر شاهد بارش بودید دیگر نیاز به آزمایش نیست. شهاب سنگ را هر چه زودتر با دستکش بردارید و داخل یک پلاستیک خشک و تمیز قرار دهید که تحت تاثیر زمین و چربی دست قرار نگیرد. تا 10 کیلومتری آن را نیز بگردید و همۀ سنگها را پیدا کنید و با جی پی اس جای پیدا شدن همه را ثبت کنید. اگر یک شهاب سنگ پیدا کرید انجا را با جی پی اس یا چیز دیگر نشانه گزاری کنید و احتمال 95% تنها نیست و خانواده دارد. 

10. رگه یا لایه

شهاب سنگها لایه لایه نیستند و رگه هم ندارند. اگر سنگ شما مانند یک شهاب سنگ است ولی یک رگۀ مرمری یا سفید در آن وجود دارد بدانید که  به احتمال زیاد شهاب سنگ نیست. شهاب سنگها خالص اند، تنها آهن و نیکل دارند. در مواردی بسیار کم رگه پیدا شده است. گاهی خرده سنگ نیز در آنها دیده می شود.

در صورتی که این آزمایشها را انجام دادید و هنوز فکر می کنید که سنگتان ممکن است شهاب سنگ باشد عکس آن را برای ما بفرستید. یکی از کارشناسهای ما عکس سنگ را بررسی می کند و اگر عکس تآیید شد به شما برای ارسال نمونه خبر می دهد و نشانی می فرستد. نمونه که به دست ما رسید دو هفته طول می کشد که سنگ شما شناسایی شود که سنگ شما آیا شهاب سنگ هست و اگر هست چه نوع هست. پس از آن پروسۀ به بازار رساندن را با شما برنامه ریزی می کنیم. زمانی که از سنگ عکس می گیرید کنارش یک ختکش یا خودکار بگدارید که بدانیم اندازه آن چند است. وزن و چگالی آن را نیز بنویسید.

اگر پرسشی دارید و پاسخ مورد نظر خود را نگرفتید با ما تماس بگیرید.

به ما ایمیل بزنید و گروه خود را هر چه زودتر با ما در خارج کشور ثبت کنید. با دشت و کویر مناسب، و پشتکار شما، و پشتیبانی ما، مسیر زندگی شما بیگمان دگرگون می شود. 

 info @asemansang.com

www.AsemanSang.com

 

 استفاده از نوشتار با ذکر منبع (آدرس صفحه) چالشی نیست.