دربارۀ شرکت آسمان سنگ

شرکت آسمان سنگ در خارج از کشور برای یابندگان شهاب سنگ که مشکل فروش سنگ خود را دارند، تنها شرکتی است که برای شناسایی و فروش شهاب سنگ برای ایرانیها خدمات می دهد. و همچنین آموزش شهابسنگ شناسی برای یافتن و شناسایی شهاب سنگ بویژه برای کسانی که در نزدیکی کویر زندگی می کنند و همچنین چگونگی جستجوی شهابسنگها و پیدا کردن آنها در کویر.

شرکت آسمان سنگ برای ایرانیها، افغانها، تاجیک ها و دیگر تیره های گوناگون که به زبان پارسی آشنایی دارند بر پایۀ نیاز آنها پایه گذاری شده و این تارنما را راه اندازی کرده است.

شرکت آسمان سنگ با همکاری دکتر شیوا امیری ، پارسا شیرخانی و مایکل مازور کارشناس سنگ های آسمانی از  نروژ و با همکاری  موزۀ نروژ، و آزمایشگاه شهاب شناسی در امریکا این خدمات را برای شما میدهد.

آسمان سنگ، سنگ شما را ابتدا شناسایی می کند که %100 شهاب یا سنگی آسمانی باشد، سپس آن را نامگذاری می نماید. نام جایی که این سنگ پیدا شده است روی سنگ گذاشته می شود وسپس برای این سنگ شناسنامه درست می شود و در بازار جهانی ثبت می کند و برای فروش آماده می سازد.  آنالیز یا  آزمایش سنگ برای هم میهنان در ایران و هم زبانان در کشورهای همسایه رایگان می باشد و شما هیچ گونه سرمایه گزاری نیاز نیست که انجام دهید.  

پس از ثبت شدن، شهاب یا به موزه و دانشگاه فروخته می شود و یا در حراجی های بزرگ به نمایش گذاشته می گردد و هر خریداری که بیشترین قیمت را پرداخت کند به او فروخته خواهد شد. یابندۀ شهاب سنگ دعوت می شود که اگر مایل بود در حراجی در زمان فروش حاضر باشد خود از نزدیک شاهد فروش سنگ خود باشد. پس از فروش، حراجی هزینۀ خود را برمی دارد، %60 به یابنده پرداخت می شود و %40 درصد به شرکت آسمان سنگ پرداخت می شود. همۀ هزینه های دیگر مانند هزینۀ آزمایشگاه، جابجایی سنگ، بیمه، شناسنامه، و دیگر هزینه ها را شرکت آسمان سنگ از سهم خود پرداخت می کند، یابندۀ سنگ هیچگونه هزینه ای  ندارد و پس از فروش %60 دریافت می کند.

شهاب سنگها در دیگر کشورها به ویژه در کشورهای اروپایی و امریکا بازار بسیار خوبی دارند، هم موزه ها و هم دانشگاه ها و کسانی که به شهاب سنگ علاقه دارند این سنگها را خریداری کرده و جمع می کنند. ولی در کشور ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، این بازار رونقی ندارد و کسی دربارۀ شهاب سنگها نمی داند. و اگر کسی بخواهد شهاب سنگی را بفروشد  توانی اش را ندارد زیرا بازار با این سنگها ناآشناست. مردمی که نزدیک بیبانها و دشت ها زندگی می کنند نیز دربارۀ این سنگها اطلاعی ندارند و این سنگها هوازده شده و در بیابانها سالها می مانند و کسی جمع اوری نمی کند. ناآگاه از اینکه این سنگ ها گرمی از 1 دلار تا گرمی 4000 دلار ارزش دارند. گاهگاهی چوپانها در بیابان با سنگهای میلیون دلاری بازی می کنند و سپس سنگها را رها کرده می روند  !!!

بر پایۀ این نیاز شرکت آسمان سنگ به زبان پارسی این تارنما را راه اندازی کرده تا یابندگان شهاب سنگ بتوانند هم یاد بگیرند و شهاب شناس شوند و هم بتوانند اگز شهاب سنگی دارند با همکاری با شرکت آسمان سنگ به بازار جهانی برسانند و با بالاترین بها بفروشند و شاید سنگ پر بهایی پیدا کردند و زندگیشان دگرگون شد و سرمایه دار شدند. بازار شهاب سنگ بازاری حرفه ای است و مردمی که در این زمینه کار می کنند  دانش بالایی در زمینۀ فضا و ستاره شناسی دارند و مورد اعتماد هستند.

برای آشنایی بیشتر و یادگیری و همکاری ، بخش های دیگر این تارنما را بیشتر بخوانید و در پیوند باشید. به ما ایمیل بزنید و گروه خود را هر چه زودتر با ما در خارج کشور ثبت کنید. با دشت و کویر مناسب، و پشتکار شما، و پشتیبانی ما، مسیر زندگی شما بیگمان دگرگون می شود   

     info @ asemansang.com