با نشانی های زیر میتوانید با شرکت آسمان سنگ در پیوند باشید. اگر تا یک هفته پاسخ نگرفتید بدانید که ایمیل شما به ما نرسیده است و دوباره تماس بگیرید. به ایمیل هایی که جدی و کامل نباشند زمان پاسخ دادن نداریم. 

در چند ماه گزشته بیش از 2000 ایمیل دریافت کردیم و پاسخ دادن به ایمیلها بسیار زمانگیر است پس خواهش می کنیم که با ایمیل نخست عکس واضح از سنگ، چگالی، وزن سنگ، میزان کشش به آهنربا و ویژگی مکان پیدا شدن سنگ را بنویسید. در غیر این صورت به هر ایمیلی که جدی نیست پاسخ نمی دهیم. نام خود را نیز بنویسید چون ایمیلتان زیبا و با منش می شود.  

 

info @ AsemanSang.com   
 

تلفن پیامگیر تماس اگر توانایی ایمیل فرستادن را ندارید: نروژ  655 15 852 -0047

Parsa Shirkhani

Glimmerveien 2

4027 Stavanger

Norway 

شما می توانید با شماره فوق تماس گرفته و پیغام خود را بگذارید ، نام و شماره خود را بگذارید و 2 با تکرار کنید ، ما با شما تماس خواهیم گرفت ، اگر تماس نگرفتیم بدانید که نام و یا شماره شما درست ضبط نشده و دوباره تماس بگیری.

 

عکس های سنگ های خود را به سنگ شناس های ما بفرستید و اگر نیاز بود که نمونه از سنگ بفرستید برایتان نشانی پستی فرستاده میشود

خواهشمندیم پیش از اینکه با ما تماس بگیرید آزمایشهایی که در این تارنما پیشنهاد شده را انجام دهید و اگر هنوز باور داشتید که سنگ شما آسمانی است عکس واضح از گوشه های گوناگون سنگ  برایمان بفرسید 

عکس باید کنارش خط کش یا خودکاری گذاشته شود که اندازه ی سنگ و فردرفتگی های سنگ را بدانیم چقدر است. عکس باید واضح باشد. چگالی آن را نیز اندازه گیری کنید و برای ما بنویسید. اگر عکس از چند سنگ می فرستید شماره گزاری کنید که زمانی با شما تماس می گیریم بدانیم در باره ی کدام سنگ گفتگو می کنیم.

اگر به عکسی که فرستادید پاسخ منفی دادیم که شهابسنگ نیست خواهشمندیم از دست ما ناراحت نشوید. ما که سودی از اینکه بگوییم سنگتان شهابسنگ نیست نمی بریم. ما هم مانند شما دوست داریم عکسی که می فرستید شهابسنگ باشد و خبر خوب به شما بدهیم. 99% از سنگهای مشکوک به شهابسنگ شهابسنگ نیستند و تنها 1% شانس هست پس خود را به هر پاسخی آماده کنید.

به ما ایمیل بزنید و گروه خود را با ما در خارج کشور ثبت کنید. با دشت و کویر مناسب، و پشتکار شما، و پشتیبانی ما، مسیر زندگی شما بیگمان دگرگون می شود.
اگر می خواهید از همکار ما آقای مایکل مازور پرسشی داشته باشید ایمیلتان باید به انگلیسی باشد. مایکل 15 سال تجربه شهابسنگیابی در عمان و آمریکای جنوبی و شمال آفریقا دارند و کارشناس سیارکهای کمربند سیارکی هستند.

mike @ asemanmsang.com

به ایمیلهای زیر می توانید به فارسی یا پینگلیش بنویسید. 

تماس با ما

با سپاس : مدیریت آسمان سنگ